Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 253 Харківської міської ради»

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей

Звіт керівника 2018/2019

Звіт керівника ДНЗ №253

 

У дошкільному навчальному закладі функціонує 4 вікових групи:

 1 – раннього віку, 3 -  дошкільного віку.  Групи укомплектовано відповідно вікових особливостей дітей.

03.02.2017 управлінням комунального майна та приватизації Департаманту економіки та комунального майна Харківської міської ради був затверджений Статут дошкільного навчального закладу ( нова редакція).

У квітні 2010 року проведена державна атестація ДНЗ. Згідно с висновком Регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації (висновок № 5/12 від 25.06.2010 р.) Комунальний заклад «Дошкільний заклад (ясла-садок) № 253 Харківської міської ради» визнається атестованим з К=58,29, рівень достатній.

У березні 2019 року Департаментом освіти Харківської міської ради проведено комплексну перевірку дотримання законодавства з охорони прав дитинства, соціального захисту дітей у закладі та з питань фінансово- господарської діяльності. Загальний рівень діяльності щодо питань охорони прав дитинства та соціального захисту, згідно протоколів від 19.03.2019  склав – К -  0,8375, що відповідає достатньому рівню. Загальний рівень діяльності щодо питань фінансово – господарської діяльності закладу згідно протоколів від 19.03.2019  склав – К -  0,963, що відповідає високому рівню рівню.

Очолює заклад освіти завідувач Кулієва Віра Павлівна. Освіта – вища, категорія – вища, звання «вихователь – методист».

        Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №253 Харківської міської ради» здійснював  свою діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), методичного листа Міністерства освіти і науки від 06.06.2005 року №1/9-306 «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах», листа  Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 р. №1.4/18-3082,  Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 №1/9-563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу», наказу МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», листа МОН України від  13.06.2018 № 1/9-386 Інструктивно-методичні рекомендації «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році», листа КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.12.2015 № 1199 «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину  у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»,  інших нормативно-правових актів.

   У 2018/2019 н.р. освітній процес у дошкільному навчальному закладі здійснювався за такими програмами: - «Дитина», освітня програма для дітей від 2 до 7 років,  «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку  ( за загальною науковою редакцією  Т.О.Піроженко);

У практику роботи впроваджувались  парціальні освітні програми:

·         «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

·          «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.);

·         «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.);

·          «Казкова фізкультура»,  програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.);

·          «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт. – Малашевська І. А., Демидова С. К.);

Навчальний рік почався  1 вересня 2018 року, закінчився  31 травня 2019, оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня 2019 року.

Орієнтовно, загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів: осінні – 5 календарних днів  (з 24.10.2018 по 28.10.2018), зимові – 10 календарних днів (з 01.01.2019 по 10.01.2019), весняні – 10 календарних днів (з 01.04.2019  по 10.04.2019), літні – 90 календарних днів (з 01.06.2019 по 31.08.2019) У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.

У дошкільному закладі встановлено 5-денний навчально-виховний тиждень.

У навчально-виховному процесі використовувались  такі види занять з дітьми: інтегровані (розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування + художньо-продуктивна діяльність (образотворча) + ознайомлення із соціумом (ознайомлення з природним довкілля) + різні форми активності дітей), комбіновані (художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча), розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування,  логіко-математичний розвиток), домінантні (за будь-яким напрямом розвитку), комплексні (художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча), логіко-математичний розвиток тощо). 

Розподіл організованих форм активності складався  за освітніми лініями розвитку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та вимог програми виховання і навчання дітей від двох до семи  років «Дитина», «Впевнений старт»- старша група. Планування навчально-виховної роботи здійснювалось  за режимними моментами.

Основною метою  діяльності колективу дошкільного закладу у 2018/2019 навчальному році було підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку та єдиною методичною темою: «Підвищення фахової майстерності педагогів , як запорука забезпечення якості освіти». З метою поліпшення ефективності в роботі дошкільного навчального закладу №253, педагогічний колектив працював  над такими  пріоритетними завданнями у 2018/ 2019 навчальному році:

1.     Продовжувати  поглиблену роботу  з патріотичного виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

2.     Продовжувати  роботу над формуванням екологічної компетенції дошкільників через залучення їх до різних видів діяльності.

3.     Продовжувати  роботу над комунікативно-мовленнєвим розвитком дошкільника.

4.     Розпочати роботу над впровадженням нової освітньої програми «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку/ за загальною науковою редакцією Т.О.Піроженко, 2017р./, шляхом відповідного дидактичного забезпечення та через різні форми життєдіяльності дошкільника у тому числі заняття.

Протягом 2018/19н. р.  моя діяльність, як керівника,  була спрямована на вирішення наступних завдань:

1.Створоення   у навчальному закладі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти:

2. Зміцнення та модернізація матеріально – технічної бази навчального закладу .

3.Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

4.Соціальний захист , збереження та зміцнення здоров’я вихованців та персоналу.

5. Організація харчування у закладі.

6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу до управління його діяльністю.

З цією метою в закладі протягом року проводились різні форми методичної роботи. Проведено 4 педагогічних ради, дві з них мали організаційно-педагогічний напрям (затвердження плану роботи, видів та форм планування, підбиття підсумків огляду-конкурсу готовності груп до нового навчального року, підбиття підсумків навчального року, аналіз освітнього процесу, дві – науково-педагогічний (спрямовані на реалізацію поставлених завдань, розглядалися питання удосконалення навчально-виховного процесу, з розвитку обдарованості  у дітей дошкільного віку), якими затверджувалися  відповідно до нормативно-правових документів види та форми планування, розглядалися питання, спрямовані на реалізацію поставлених завдань.

З метою підвищення теоретичного та практичного володіння педагогами методиками виховання, навчання та розвитку дітей у дошкільному закладі, біли проведені семінари. Колективні перегляди занять  (жовтень-квітень), консультації (щомісяця).  Проведення  цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи. Проведені види роботи надали суттєву допомогу педагогам у опануванні методики організації роботи.

Проведена робота дала свої позитивні результати : у кожній віковій групі виявлено дітей з певними здібностями , а батькам запропоновано продовжувати подальший розвиток дітей не тільки у нашому ДНЗ під час індивідуальної роботи, а і додатково займатися у спеціалізованих закладах.  Так , наприклад,   групі старшого дошкільного віку це такі діти:  Кучма Аліса відвідує гурток ІЗО у ДШІ №4 ім. Леонтиовича, Громов Мирон    відвідує цирковий  гурток  для дітей дошкільного віку при Харківському Цирку.

 Вихователі на достатньому рівні опрацювали програму  «Дитина» . Усі вікові групи працюють за програмою «Дитина», група №2 (шостого року життя ) працювала за програмою «Впевнений старт».

Упродовж 2018/2019 навчального року педагогічний колектив  продовжував працювати над створенням сприятливих умов для зміцнення фізичного здоров’я вихованців. Збільшення площі прийому сонячних ванн завдяки ліквідації аварійних дерев та сухого віття, оновленню атрибутів для загартування, ремонт душових кабін групових кімнат на 2 поверсі за залучені батьківські кошти сприяли більш систематичній роботі над загартуванням дітей. З метою звернення уваги батьків, колективу ДНЗ, громадськості до проблем фізичного розвитку дитини, збереження та укріплення здоров’я в дошкільному віці, систематично поповнювався та змінювався матеріал санбюлетня, зверталася увага батьків на вказану вище проблему на загальних та групових батьківських зборах, питання обговорювалося на педрадах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачеві.

Пріоритетним напрямом зміцнення психічного здоров’я дітей залишаються дотримання режиму дня, створення психологічного мікроклімату в дитячому колективах, перехід до демократичного стилю спілкування з дітьми. З цією метою психологом Коноваловою М.І. була проведена діагностика стилю спілкування з дітьми вихователів, надані рекомендації кожному вихователю щодо корекції відносин «вихователь-дитина» в бік «суб’єкт-суб’єктних» відносин.

         Основним напрямком роботи з дітьми раннього віку (до 3-х років) є забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування у закладі, створення сприятливих умов для їх психічного і фізичного розвитку. Тому важливим показником успішної роботи вихователів з даного питання є адаптація дітей до умов дошкільного навчального закладу.

         Охоплення дітей п’ятирічного віку у ДНЗ становить 100% , колектив ДНЗ успішно співпрацює із ЗОШ №120, кожен четвер діти відвідують загальноосвітній навчальний заклад , знайомляться із вчителями, поступово адаптуються до умов  та завдань урочної шкільної системи.

         У дошкільному закладі створені усі умови розвивального середовища для вихованців, вжиті усі заходи щодо впровадження інноваційних  педагогічних технологій.

         Дошкільний заклад забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, про що говорить і наповнюваність груп і  імідж ДНЗ у мікрорайоні.

         Додаткові джерела фінансування в першу чергу це добровільні благодійні внески батьків до батьківських комітетів  груп, та ради закладу, спонсорська допомога міського депутатського корпусу  використовуються доцільно, що сприяє зміцненню не тільки модернізації матеріально-технічної бази ДНЗ, а в першу чергу поліпшення психічного та фізичного здоров’я вихованців .

Аналізуючи фінансово – господарську діяльність, можна зробити висновок: робота структурних підрозділів (харчоблоку, пральні, медичної служби, техперсоналу) ведеться на належному рівні. Своєчасно здійснюється технічне обслуговування та ремонт обладнання у службових приміщеннях.

Своєчасно проводяться медичні огляди дітей та співробітників, робота по попередженню інфекційних та простудних захворювань; придбано аптечку для надання першої допомоги дітям та співробітникам.

За звітній період, завдяки батьківській допомозі, поточний ремонт харчоблоку, груп №4; зроблено замір опору ізоляції електрообладнання та електромережі, замінено лампи накалювання на енергозберігаючі у 90% приміщень закладу, замінено освітлювальні прилади у  групових приміщеннях, у червні 2019 заміна вікон, внутрішньо кімнатних дверей, водозмішувачів у групі №2;  поточний ремонт харчоблоку, придбано нові конфорки для плит, стіл для устаткуванн нового технологічного обладнання,  замінено посуд на харчоблоці, зроблено поточний ремонт  приміщень та території закладу. Придбано меблі у групі № 3. Придбано та удосконалено  зони розвивального середовища по групах, ліквідовано аварійні дерева, кроновано сухе віття, надано естетичного вигляду клумбам та подвір’ю. Проведено капітальний ремонт ганків. Прведено попередній аудит об’єкту, що здійснює обіг харчових продуктів з метою визначення можливості впровадження системи НАССР.

Для зміцнення матеріально – технічної бази закладу були залучені благодійні кошти:

·        від батьків у сумі  -  47 837грн.

Завдяки бюджетним асигнуванням у звітному році було поновлено ігрові майданчики, отримано нову м’ясорубку для харчоблоку, пральний порошок, миючі засоби, канцелярські товари ( папір для принтера), проведено повірку вогнегасників, манометрів.

         Для покращення методичної роботи в закладі, розвитку дітей поповнено методичний кабінет посібниками, дидактичними матеріалами, для роботи з дітьми у вікових групах закуплена художня література та дидактичні картинки. Проведено підписку на періодичну пресу.

У групових приміщеннях оновлено ігрові осередки таким сучасним матеріалом:

·        дитячими наметовими будинками, автобусами, машинами, магазинами, театрами та ін.;

·        дитячими модулями (кухні, перукарні, лікарні, автобани та ін.);

·        м’ячами-стрибунцями;

·        дитячими іграшковими комп’ютерами; настільно-друкованими дидактичними іграми та посібниками;

·        дидактичний матеріал для впровадження програми «Впевнений старт».

         На виконання санітарно-гігієнічних вимог у закладі було придбано мийні дезінфікуючі засоби, пральний порошок для прання білизни, так як виділеного бюджетом недостатньо для утримання закладу згідно  санітарних вимог. Усі придбання для ДНЗ знаходяться на балансі закладу.

           Проте існує низка проблем, що потребують розв’язання і у зв’язку з цими проблемами було сформовано інформацію до бюджетного запиту:

 

Інформація від  КЗ «ДНЗ№253» щодо урахування при формуванні бюджетних запитів на 2020 рік

Розділ І.

Капітальні ремонти:

Вид капітального ремонту

Одиниця виміру

Обсяг капітального ремонту

примітка

1.

Заміна леноліуму

м2

100

Зношено на 95%

2.

вікна

шт./м2

9/37.08

дерев’яні,поточені шашелем, деформовані на 90%

3.

Запасний пожежний вихід

шт./м2

1/2,5

дерев’яний,поточений шашелем, деформований на 90%

4.

мережа водопостачання

м.п.

5

пориви, закріплені «хомутами»

5.

Ввентиляційної системи

м.п.

10

покрилася корозією

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ.

Укріплення МТБ (придбання/заміна електрообладнання)

Вид електрообладнання

Одиниця виміру

кількість

примітка

1.

Плита електрична

шт.

2

Експлуатується з 2005року

2.

М’ясорубка електрична

шт.

-

 

3.

Жарочна шафа

шт..

-

 

4.

Холодильник

шт.

1

Недостатня кількість у закладі

5.

Пральна машина

шт.

-

 

6.

Витяжка для харчоблоку

шт.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІІ.

Укріплення МТБ (придбання товарів довгострокового використання – меблі, твердий/м’який інвентар, спортивний інвентар, інше)

Вид

Одиниця виміру

кількість

примітка

1.

ковдри

шт.

100

Зношення на 95%

2.

подушки

шт.

50

Зношення на 90%

3.

килимове покриття

м2

35

Зношення на 90%

 

4.

матраци

шт..

30

Зношення на 90%

 

5.

Спортивний комплекс для  сортивного майданчика

шт

 

1

Зношення на 98%

 

6.

Дитячий майданчик для групи раннього віку

шт

1

Зношення на 98%

 

Розділ ІV.

Протипожежні заходи

Вид заходу

Одиниця виміру

кількість

примітка

1.

Придбання вогнегасників

шт.

7

Тип вогнегасників Тип вогнегасників ВВК -1,4

2.

Повірка вогнегасників

шт.

7

Тип вогнегасників ВВК -1,4

3.

Придбання пожежних рукавів

шт.

-

 

4.

Встановлення/дообладнання АПС

 

дообладнання АПС у всіх приміщеннях закладу

дообладнання АПС -1 точка харчоблок

5.

Обробка дерев’яних конструкцій горищних приміщень вогнетривким розчином

м2

 

570

Термін попередньої обробки спливає 29.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V.

Різне

 

Одиниця виміру

кількість

примітка

1.

Заміна металевої огорожі

М.п.

180

Зношення на 98% (корозія, деформація, не піддається зварювальним та рихтувальним роботам.

 

2.

 

 

 

 

 

 

              Продукти харчування та продовольчої сировини протягом 2018/2019 навчального  року  постачались – декількома постачальниками , яких скеровує комунальна організація «Дошкільне харчування». Завгоспом Ісаковою Т.М. до бухгалтерії УО своєчасно надавались щомісячні замовлення продуктів харчування та один раз на 10 днів уточнені заявки. Аналіз стану питань організації харчування показав, що вихователі дотримувалися вимог програми щодо виконання культурно – гігієнічних навичок, помічники вихователів,  виконували санітарні норми організації харчування в групах, порушень технології приготування їжі, правил зберігання продуктів не було, забезпечено постійний вхідний контроль продуктів. За калорійністю їжа розподіляється протягом дня таким чином: сніданок – 25%, обід – 35%, полуденок – 20%. Діти, які потребують дієтичного харчування  відсутні.

Аналіз виконання норм основних продуктів харчування в цілому складає 73,6%:

Назви

основних продуктів

харчування

2016–2017 н.р.

2017– 2018 н.р.

2018 – 2019 н.р

%

%

%

крупи

100%

100%

100%

цукор

74%

74%

100%

Хліб

82%

82%

89%

Яйця

66%

66%

76%

олія

100%

100%

100%

Сухофрукти

89%

89%

89%

риба і рибопродукти

52%

52%

61%

молоко, кефір

53%

53%

58%

овочі свіжі

42%

42%

52%

сир м’який

61%

61%

67%

масло вершкове

66%

68%

72%

м’ясо

78%

78%

70%

сметана

82%

82%

50,5%

сир твердий

50%

49%

49%

картопля

68%

68%

69%

Усього

72,6%

73,6%

73,6%

Аналіз стану харчування показав, що вихователі дотримувалися вимог програми щодо виконання культурно – гігієнічних навичок, помічники вихователів, санітарки – няні виконували санітарні норми організації харчування в групах, порушень технології приготування їжі, правил зберігання продуктів не було, забезпечено постійний вхідний контроль продуктів. За калорійністю їжа розподіляється протягом дня таким чином: сніданок – 25%, обід – 35%, полуденок – 20%. Діти, які потребують дієтичного харчування  відповідно до заключного діагнозу та рекомендацій лікаря , отримують його.

         Недовиконання норм продуктів у 2018/2019 навчальному році викликане невідповідністю вартості продуктів із вартістю оплати за харчування.

За І півріччя 2019 року

-         білків – 36,93,

-         жирів – 31,77,

-         вуглеводів – 140,22

що складає співвідношення – 1: 0,86: 3,65 при нормі 1: 1:4.

При оцінюванні фізичного розвитку не виявлено  дітей з дисгармонійним розвитком,усі діти  мають нормальну  вагу тіла.

Приріст маси тіла за півріччя в групах раннього віку складає 1,3 кг, в дошкільних групах – 2.26 кг. Приріст маси тіла дітей по закладу – 3.36 кг.

На основі проведеного аналізу визначено, що діти в закладі отримують достатню кількість білків та недостатню кількість  жирів і вуглеводів. При цьому нервово – психічний  і фізичний розвиток дітей відповідають вікові й статі; відмічається абсолютний приріст маси тіла дітей раннього й дошкільного віку.

У зв’язку із недостатнім забезпеченням продуктами харчування дошкільного навчального закладу, діти не отримують належну кількість  жирів та вуглеводів, тому з батьками постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо адекватного харчування, режиму дня вдома у вечірній час, вихідні, святкові дні..

На основі вищезазначеного можна зробити висновок: не дивлячись на те, що діти в дошкільному закладі отримують недостатню кількість  жирів, вуглеводів, вони набирають вагу; їхній фізичний та нервово – психічний розвиток відповідає нормам, знижується кількість гострих респіраторних захворювань.                              

Щодня в даний період здійснювався контроль за закладкою продуктів у котел старшою медсестрою і вибірковий контроль – завідувачем, щодня у ранковий час вихователями чергових груп, згідно графіку, а також педагогічний та громадський контроль за станом організації харчування дітей у групах.

Питання харчування дітей розглядалося на засіданнях ради закладу, виробничих та апаратних нарадах, батьківських зборах, конференціях. На базі закладу у  навчальному році проводився семінарз організації харчування для персоналу закладу, де було переглянуто відеофільм  про систему роботи з даного питання, і як підсумок – тестування працівників щодо знань Інструкції з організації харчування. Розмір передбачених коштів на харчування однієї дитини в день становить:

. З 02.01.2019 –  вікова група від 1-го до 3-х років 20.00 грн. (із розрахунку: 8.00грн. - бюджетні кошти та  12.00грн. - батьківська плата).  Вікова група від 3-х до 6-ти (7-ми) років - 25,00грн. (із розрахунку: 10,00 грн - бюджетні кошти та  15,00 грн. - батьківська плата).

На виконання наказів Управління освіти, управління у справах неповнолітніх, наказу по дошкільному навчальному закладу від 01.09.20012 року №52 «Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитинства» було забезпечено призначення громадським інспектором з охорони прав дитинства вихователя І категорії – Семенихіну С.О Громадським інспектором своєчасно складено план заходів щодо забезпечення прав дитини та роботи з дітьми пільгового контингенту на 2018/2019  навчальний рік, який затверджено на засідання педради та доведено до відома батьків під час загальних батьківських зборів.

З даного питання забезпечено охоплення усіх напрямків роботи педагогічного колективу. Завдання мають конкретний характер, визначено термін виконання, призначено відповідальних.

В дошкільному навчальному закладі забезпечено наявність нормативних документів, що регламентують діяльність членів педагогічного колективу з охорони прав дитинства. Матеріали з даного питання зберігаються в окремій папці згідно номенклатури справ. Зміст нормативних та законодавчих документів доводиться до відома батьків під час проведення загальних та групових батьківських зборів.

Інформація з питань охорони прав дитинства та соціального захисту неповнолітніх своєчасно доводиться до відома учасників навчально – виховного процесу, про що свідчать протоколи засідань педагогічної ради, ради закладу, апаратних нарад, нарад при завідувачеві, зборів:

·    Інформаційна карта за результатами виявлення неблагонадійних та функціонально неспроможних сімей (вересень 2017року – нарада при завідувачеві);

·    Інформація громадського інспектора за підсумками вибіркового контролю за організацією роботи з дітьми пільгового контингенту в групах (грудень 2017 року –  нарада при завідувачеві);

Громадський інспектор з охорони прав дитинства  звітує про стан роботи з дітьми пільгових категорій, доповідає про планування роботи на наступний місяць під час апаратної наради з педагогічним складом.

Належним чином проводилася робота по забезпеченню повноти обліку та даних про дітей пільгових категорій. Списки дітей пільгових категорій та відомості про них своєчасно надавалися до управління освіти та до районного виконавчого комітету. Було забезпечено відстеження дітей пільгових категорій серед тих, які поступають до дошкільного навчального закладу, надавалися додаткові списки дітей пільгових категорій. Копії документів, що підтверджують приналежність дітей до певної категорії, завірені керівником закладу. Слід зазначити, що збір документів, які підтверджують приналежність дитини до певної пільгової категорії, за два тижні вересня здійснити не вдалося через небажання батьків надавати довідки з відділу соціального забезпечення за браком часу. Також відзначається відмова деяких матерів ставати на облік як одинока мати. Копії документів, що підтверджують приналежність дітей до пільгового контингенту, завірені керівником закладу.

Упродовж 2018/2019 навчального року кількість дітей пільгових категорій змінювалася. Загальна кількість на кінець 2018/2019 навчального року становить 19 дітей, серед них:

Аналіз кількості дітей пільгових категорій

Пільгова категорія

2017/ 2018

навчальний рік

2018/ 2019

навчальний рік

кількість

%

кількість

%

Діти з багатодітних родин

9

8,9%

8

8,4%

Діти реєстрація яких проведена згідно зї ст..135Сімейного Кодексу України

5

4,9%

5

5,3%

Діти, у яких батьки інваліди

1

0,98%

1

1,0%

Діти напівсироти

1

0,98%

1

1,0%

Діти , які проживають у сім’ях біженців

4

3,9%

4

4,2%

Усього дітей

20

19,6%

19

20%

             

Державна політика щодо захисту прав неповнолітніх реалізовувалась за такими напрямками:

·        забезпечення прав дитини на дошкільну освіту, здоров’я та соціальний захист;

·        створення умов для повноцінного фізичного, духовного розвитку кожної дитини.

Педагогічним колективом проводиться систематична робота по забезпеченню належних умов для успішного навчання та виховання дітей пільгових категорій. Таким дітям надається особлива увага, про що свідчать записи та педагогічні висновки у календарному плануванні вихователів та спеціалістів.

Громадським інспектором Семенихіною С.О. та головою профспілкового комітету Ляшенко Т.Б. було обстежено житлові умови усіх дітей пільгового контингенту, які є задовільними, про що складено відповідні акти.

Вихователями груп систематично надається консультативна допомога батькам дітей пільгових категорій на високому професійному рівні. Громадським інспектором розроблено та надано вихователям «Орієнтовний перелік бесід та консультацій для батьків з питань захисту дітей», батьків знайомлять із змістом нормативних документів щодо захисту прав дітей. В кожній віковій групі оформлено наочний матеріал для батьків з питань правової освіти.

У вересні, листопаді, лютому проводилися святкування Днів іменинника дітей пільгових категорій. Вибірковий контроль за організацією роботи з дітьми пільгових категорій проводився, встановлено, що вихователями систематично планується та проводиться робота з дітьми пільгових категорій та їх батьками. Заходи по залученню позабюджетних коштів для здійснення матеріальної підтримки дітям пільгових категорій не проводились.

         Звернення громадян реєструються у «Книзі звернень громадян» та звіти своєчасно надаються до управління освіти адміністрації Основ’янського району, а питання вирішуються по мірі їх надходження та реальної змоги виконання.

          Я, як керівник ДНЗ №253 дотримуюсь демократичного стилю управління закладом і вважаю що у нас на  достатньому рівні  часткове делегування управління закладом  педагогічній та батьківській громадськості.

         Дякую за увагу !