Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 253 Харківської міської ради»

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей

Звіт керівника 2015/2016

Звіт керівника ДНЗ №253 за 2015/2016 навчальний рік

 

У дошкільному навчальному закладі функціонує 4 вікових групи:

 1 – раннього віку, 3 -  дошкільного віку.  Групи укомплектовано відповідно вікових особливостей дітей.

21.01.2007 управлінням комунального майна та приватизації Харківської міської ради був затверджений Статут дошкільного навчального закладу.

У квітні 2010 року проведена державна атестація ДНЗ. Згідно с висновком Регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації (висновок № 5/12 від 25.06.2010 р.) Комунальний заклад «Дошкільний заклад (ясла-садок) № 253 Харківської міської ради» визнається атестованим з К=58,29, рівень достатній.

Очолює заклад освіти завідувач Кулієва Віра Павлівна. Освіта – вища, категорія – вища, звання «вихователь – методист».

Діяльність дошкільного навчального закладу ґрунтується на нормативно-правовій основі, упродовж 2015 – 2016 навчального року була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеної Конституцією України, Національною доктриною розвитку освіти, Законом України «Про дошкільну освіту», 2001р., Державною програмою «Освіта України ХХІ століття», Конвенцією прав дитини (схваленою генеральною асамблеєю ООН 1989р.), Законом України «Про мови», , 1999р., новою програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»,  програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Базовим компонентом дошкільної освіти, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти Харківської облдержадміністрації, Департаменту освіти Харківської міської ради, управління освіти адміністрації Червонозаводського району.

Протягом 2015-2016 н. р.  моя діяльність, як керівника,  була спрямована на вирішення наступних завдань:

1.Створоення   у навчальному закладі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти:

1.1. Продовження впровадження  програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (наук.кер. Проскура О.В.),  та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»    ( кер.проекту Жебровський В.М.), шляхом відповідного дидактичного забезпечення та створення розвивального середовища в дошкільному закладі.

1.2 Продовжувати  поглиблену роботу  з патріотичного виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

1.3.   Продовження  роботи щодо формування здоров’єзберігаючої компетентності та гармонізації поведінки дитини через усвідомлення її у соціумі,  природі, Всесвіті.

2. Зміцнення та модернізація матеріально – технічної бази навчального закладу .

3.Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

4.Соціальний захист , збереження та зміцнення здоров’я вихованців та персоналу.

5. Організація харчування у закладі.

6. Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу до управління його діяльністю.

 

На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти відбуваються процеси модернізації змісту та демократизації підходів до управління освітнім процесом. Відповідно до вимог нормативних документів у галузі дошкільної освіти та з урахуванням сучасних світових тенденцій розвитку освіти зміст освітнього процесу визначається чинними програмами , які обирають педагогічні колективи . Наш педагогічний колектив обрав  рекомендовані програми виховання і навчання дітей від трьох до семи років «Дитина», та програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

 У минулому навчальному  році основними формами організованої навчально – пізнавальної діяльності були такі: заняття різних типів, організовані ігри, екскурсії, спостереження., дослідницько – експериментальна діяльність.  Педагоги закладу , плануючи навчально – виховний процес , обирають типи занять за спрямованістю змісту, за дидактичними цілями, за способом організації,за специфікою поєднання та використання методів, прийомів, засобів навчання.

Для забезпечення організаційно – методичної роботи з педагогічними кадрами , керівником створено умови для пошуку  та вивчення нових технологій і  методів та використання у роботі з дітьми.

Упродовж року проводились Педагогічні ради «Про завдання діяльності педагогічного колективу», «Дидактичне забезпечення програми «Дитина» (ранній, молодший середній вік)», «Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку», «Про підсумки діяльності дошкільного закладу за 2015-2016 н. р.»

У жовтні  було проведено теоретичний семінар «Використання оздоровчих технологій в дошкільному навчальному закладі», на якому заслухали доповідь вихователя  Ляшенко Т.Б. за темою: «Ознайомлення з технологіями пісочної терапії» та інформаційні довідки з досвіду роботи вихователів Котух О.В., Башкової О.М., Гудиліної Л.М. щодо особистісно – орієнтовного підходу даної теми у розрізі різних вікових груп. Завідувачем Кулієвою В.П. у листопаді  було проведено практикум «Використання нетрадиційних технологій збереження здоров’я в практиці роботи закладу».  Та була прослухана лекція «Здоров’я зберігаючі технології у сучасному освітньо – виховному процесі», яку підготувала Котух О.В.

Проведена робота дала свої позитивні результати : у кожній віковій групі виявлено дітей з певними здібностями , а батькам запропоновано продовжувати подальший розвиток дітей не тільки у нашому ДНЗ під час індивідуальної роботи, а і додатково займатися у спеціалізованих закладах.  Так , наприклад,   групі старшого дошкільного віку це такі діти: Кучма Аліна та Кучма Аліса відвідують гурток ІЗО у ДШІ №4 ім. Леонтиовича, Солод Максим    відвідує цирковий  гурток  для дітей дошкільного віку при Харківському Цирку.

 Вихователі на достатньому рівні опрацювали програму  «Дитина» . Усі вікові групи працюють за програмою «Дитина», група №2 (шостого року життя ) працювала за програмою «Впевнений старт».

Упродовж 2015 – 2016 навчального року педагогічний колектив  продовжував працювати над створенням сприятливих умов для зміцнення фізичного здоров’я вихованців. Збільшення площі прийому сонячних ванн завдяки ліквідації аварійних дерев та сухого віття, оновленню атрибутів для загартування, ремонт душових кабін групових кімнат на 2 поверсі за залучені батьківські кошти сприяли більш систематичній роботі над загартуванням дітей. З метою звернення уваги батьків, колективу ДНЗ, громадськості до проблем фізичного розвитку дитини, збереження та укріплення здоров’я в дошкільному віці, систематично поповнювався та змінювався матеріал санбюлетня, зверталася увага батьків на вказану вище проблему на загальних та групових батьківських зборах, питання обговорювалося на педрадах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачеві.

Пріоритетним напрямом зміцнення психічного здоров’я дітей залишаються дотримання режиму дня, створення психологічного мікроклімату в дитячому колективах, перехід до демократичного стилю спілкування з дітьми. З цією метою була проведена діагностика стилю спілкування з дітьми вихователів, надані рекомендації кожному вихователю щодо корекції відносин «вихователь-дитина» в бік «суб’єкт-суб’єктних» відносин.

         Основним напрямком роботи з дітьми раннього віку (до 3-х років) є забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування у закладі, створення сприятливих умов для їх психічного і фізичного розвитку. Тому важливим показником успішної роботи вихователів з даного питання є адаптація дітей до умов дошкільного навчального закладу.

         Охоплення дітей п’ятирічного віку у ДНЗ становить 100% , колектив ДНЗ успішно співпрацює із ЗОШ №120, кожен четвер діти відвідують загальноосвітній навчальний заклад , знайомляться із вчителями, поступово адаптуються до умов  та завдань урочної шкільної системи.

         У дошкільному закладі створені усі умови розвивального середовища для вихованців, вжиті усі заходи щодо впровадження інноваційних  педагогічних технологій.

         Дошкільний заклад забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, про що говорить і наповнюваність груп і  імідж ДНЗ у мікрорайоні.

         Додаткові джерела фінансування в першу чергу це добровільні благодійні внески батьків до батьківських комітетів  груп, та ради закладу, спонсорська допомога міського депутатського корпусу  використовуються доцільно, що сприяє зміцненню не тільки модернізації матеріально-технічної бази ДНЗ, а в першу чергу поліпшення психічного та фізичного здоров’я вихованців . У 2015-2016 навчальному році – завдяки благодійним внескам батьків були створені умови для якісної організації харчування – було витрачено 8 856 грн 52 коп. на придбання матеріальних цінностей (див. додаток таблиця №1) та 7 420 грн на ремонтні роботу у харчоблоці (див. таблиця №4); для створення якісної організації навчально-виховного процесу (ремонтні роботи) було витрачено 56 565 грн (див. додатки таблиця №2);  для створення якісної організації навчально-виховного процесу (зошити, метод. література) було витрачено 5 325 грн. Працює та обслуговується  система протипожежного захисту. Оформлено нові клумби біля дошкільного закладу (встановлено бордюри, висаджено квіти) Відремонтовано й пофарбовано ігрове обладнання на групових майданчиках; завезено пісок, квіти та землю  для клумб, «рокарію».

         Для покращення методичної роботи в закладі, розвитку дітей поповнено методичний кабінет посібниками, дидактичними матеріалами, для роботи з дітьми у вікових групах закуплена художня література та дидактичні картинки. Проведено підписку на періодичну пресу.

У групових приміщеннях оновлено ігрові осередки таким сучасним матеріалом:

 • дитячими наметовими будинками, автобусами, машинами, магазинами, театрами та ін.;
 • дитячими модулями (кухні, перукарні, лікарні, автобани та ін.);
 • м’ячами-стрибунцями;
 • дитячими іграшковими комп’ютерами; настільно-друкованими дидактичними іграми та посібниками.

         На виконання санітарно-гігієнічних вимог у закладі було придбано мийні дезінфікуючі засоби, пральний порошок для прання білизни. Усі придбання для ДНЗ знаходяться на балансі закладу.   Проте існує низка проблем, що потребують розв’язання:

 • необхідна часткова заміна системи водопостачання;
 • придбання пральної машини, холодильника для медичного кабінету;
 • придбання водонагрівача;
 •  продовження ремонту  та заміни асфальтованих доріжок на території закладу;
 •  оновлення обладнання на ігрових майданчиках (тіньові навіси);
 • заміна паркану;
 • заміна вікон ;
 • заміна обладнання на майданчиках, спортивному майданчику.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»; від 22.06.2005 № 507 «Про внесення змін до пункту 1 постанови КМУ від 26.08.2002 № 1243», наказів Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», від 25.07.2005 № 431 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», інструктивного листа  Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 № 1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»,  від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», від 15.08.2006 №620/563 із змінами та доповненнями відповіднодо наказу №202/165 від 26.02.2013. «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», розділу 10 «Організація харчування» Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), рішення 11 сесії 6 скликання Харківської міської ради від 16.11.2011 №495/11 «Про затвердження міської Програми «Дитяче харчування» на 2012-2015 роки»,37сесії Харківської міської ради 6 скликання від 21.01.2015 №1806/15 «Про внесення змін до міської Програми «Дитяче харчування « на 2012-2015 роки», рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 04.02.2016 №23 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти м. Харкова у 2016році», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 05.02.2016 №22  «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів міста у 2016 році», наказів управління освіти Червонозаводського району від 05.01.2016 №5 «Про організацію харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах», та №34 від 05.02.2016 «Про врахування грошових норм при організації харчування учнів та вихованців навчальних закладів Червонозаводського району у 2016 році»  та з метою забезпечення виконання норм харчування шляхом використання у харчуванні дітей гарячих страв, адекватної компенсації фізіологічних потреб дітей та збереження здоров'я дітей, запобігання виникнення захворювань органів травлення було проведено  аналіз харчування.

Продукти харчування та продовольчої сировини протягом 2015-2016 року  постачались – декількома постачальниками , яких скеровує комунальна організація «Дошкільне харчування», директором якої є Насонов Ю.Д.  Завгоспом Ісаковою Т.М. до бухгалтерії РУО своєчасно надавались щомісячні замовлення продуктів харчування та один раз на 10 днів уточнені заявки. Аналіз виконання заявок показав, що  усі продукти були завезені у повному обсязі. Асортимент продуктів  не відповідав розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів .Такий стан речей виник тому що затверджені грошові норми не відповідають натуральному набору продуктів харчування.

Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини приймалися якісні продукти, які надходили в дошкільний навчальний заклад. Випадків завозу продуктів без су­провідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, недоброякіс­ності продуктів та виявлення нестачі або залишку протягом кварталу  не зафіксовано. На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, погодженого з територіаль­ною установою державної санітарно-епідеміологічної служби, щодня медичною сестрою Оскерко Н.Г. спільно з кухарями Доліною Т.П., Полторацькою М.А. та завгоспом закладу Ісаковою Т.М. складались меню-розклади на наступний день. При цьому працівники користувались картотекою страв, затвердженою керівником закладу .

Проби готових страв знімались вчасно (за 30 хвилин до видачі їжі на групи) медичним пра­цівником Оскерко Н.Г., яка була призначена наказом керівника відповідальною за організацію харчування у закладі. Результати зняття проб готових страв своєчасно вносились до Журналу бракеражу го­тової продукції. Випадків недотримання кухарем технології приготування страв протягом  навчального року не зафіксовано.

Кухарями Доліною Т.П.., Полторацькою М.А.   своєчасно відбирались добові проби у при­сутності  сестри медичної  старшої  Оскерко Н.Г. в об'ємі порцій для дітей раннього віку та зберігались на харчоблоці протягом доби.

У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснювалась лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Помічники вихователів отримували їжу у промаркованому посуді з кришками та спецодя­зі. Протягом   2015- 2016 року режим харчування дітей не порушувався.

Аналіз ­виконання норм харчування за 2015- 2016року показав, що в цілому харчування вихованців  закладу здійснювалось у середньому – 73,9%. Слід зазначити, що у 2015 році показник виконання був 75,5 %. Це свідчить про погіршеня  якості харчування,   норми виконуються не в повному об’ємі , що пояснюється значним ростом цін на продукти харчування.

У 2015- 2016 році  на 100% не виконано  норми жодного продукту харчування.  Перевищення  норм продуктів харчування не було . Не в повному обсязі виконано норми з інших продуктів харчування, зокрема:  соків, кондитерських виробів, м’яса і м’ясопродуктів , риби, овочів, молока. Слід зауважити, що у порівнянні з  минулим роком поліпшились показники виконання масла молока - 67,6 у минулому році -50,0 сиру м’якого – 53,6% у минулому році на 8,3% менше,сметани на 26,7 %  погіршились з усіх інших продуктів харчування: такий стан виконання пояснюється різким подорожчанням продуктів харчування.

Середня вартість одного дня за рік склала  - 15 грн. 00 коп., що становить 100% від норми.

         Вихователі, помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть участь в організації харчування дітей, ознайомлені з питаннями Їхнього гігієнічного виховання. Щодня перед кожним прийманням їжі столи для дітей сервіруються відповідно до меню. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та користуватись столовими приборами (ложкою, виделкою, до­шкільнят середньої та старшої груп навчають чергувати у групі під час приймання їжі, вико­ристовувати санітарний одяг, сервувати столи та збирати використаний посуд. Кількість столового посуду в групах відповідає кількості дітей за списком. Протягом зазначеного терміну спеціалістами санітарно-епідеміологічної служби у квітні місяці комплексно  перевірялась робота дошкільного навчального закладу. Порушень у дотриманні ­санітарно-гігієнічних вимог під час організаціі харчування дітей у приписах не зафіксовано.  Представниками батьківського комітету проводилось контролювання закладки продуктів. Як  вже зазначалося , у квітні 2010 відбулася Атестація дошкільного закладу.  Згідно протоколів дотримання санітарних норм та правил утримання дітей у ДНЗ , заклад знаходиться на високому рівні, відповідно до нормативних документів дотримуються вимоги щодо охорони дитинства, техніки безпеки, норм. Травмування у ДНЗ , на даний час відсутні.

         Звернення громадян реєструються у «Книзі звернень громадян» та звіти своєчасно надаються до управління освіти адміністрації Червонозаводського району, а питання вирішуються по мірі їх надходження та реальної змоги виконання.

          Я, як керівник ДНЗ №253 дотримуюсь демократичного стилю управління закладом і вважаю що у нас на  достатньому рівні  часткове делегування управління закладом  педагогічній та батьківській громадськості.

         Дякую за увагу !